Положення

- ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «Технологічний фаховий коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України»

 -ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ студентів ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ та ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ЗВІТНО-ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

- ПРО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ ОБЛІКУ РОБОТИ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ТА ВИКЛАДАЧІВ

- ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ВІДДІЛЕННЯ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ  у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України 

- ПРО ШКОЛУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ (ЛАБОРАТОРІЮ) ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

 - ПРО ПОРЯДОК та УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ здобувачів освіти ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- Про ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ В УМОВАХ КАРАНТИНУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

 - ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І МАСОВОГО СПОРТУ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України