ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України

tknltu 1
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний фаховий коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”  заснований на загальнодержавній формі власності України і є вищим державним закладом освіти акредитованим за І (першим) рівнем акредитації. Коледж є відокремленим структурним підрозділом Національного лісотехнічного університету України форма власності – державна, проводить освітню діяльність, яка пов’язана із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Connect

ЗАЛИШАЙСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ

Студентське життя