Новини

Державний кваліфікаційний іспит

Проведено  комплексний державний кваліфікаційний іспит освітньо-професійної програми "Лісове господарство" у групі Л-41 денної форми навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст